Obchodní podmínky

Jak nakupovat

Nakupování je velmi snadné a pohodlné. Internetový obchod pilous-pily.cz má podobnou strukturu jako obchod kamenný - s výhodou rychlého a snadného hledání v sortimentu. Hlavní přístup k výrobků je tvořen levým navigačním pruhem, u kterého se nabízí možnost volby zobrazení pásové pily, či jiného produktu podle účelu nebo varianty. V každém kategorii, např. Pásové pily nebo Pilové pásy naleznete jednotlivé vytříděné položky. Klikáním na odkazy se propracujte až k požadovanému produktu, jímž může být pásová pila nebo jiný produkt nebo použijte vyhledávač - pomocí kterého snadno vyhledáte požadovaný produkt podle jeho názvu.

Pokud jste našli zboží, které hledáte a chcete si jej objednat, klikněte na tlačítko Koupit". Pásová pila nebo jiné zboží se přesune do tzv."košíku". Informace o Vašem nákupu se zobrazují v pravé části hlavičky stránky. Před prvním nákupem se prosím seznamte s obchodními a záručními podmínkami jakožto i nákupním a reklamačním řádem. Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami.

Veškeré objednávky jsou závazné. Zrušit objednávku je možné e-mailem . Proto si prosím pečlivě zkontrolujte správnost všech uvedených údajů v objednávce. Po objednání je zasláno obratem potvrzení objednávky na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Objednávky mohou být ověřovány také telefonicky.

Reklamační řád - pásová pila, či jiné zboží

 1. Reklamace: Tento reklamační řád se vztahuje na zboží (pásová pila nebo jiné), které bylo zakoupeno u provozovatele tohoto internetového obchodu. Záruční doba na pásové pily nebo jiné zboží začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Pásová pila nebo jiné zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně v délce 6 měsíců. Na pásové pily PILOUS se vztahuje záruka 15 měsíců.
  Neprodleně po obdržení zásilky zkontrolujte její úplnost. Pokud zjistíte závadu na dodaném zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, laskavě nás kontaktujte písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky, či na mail info@fipas.cz . Naši zaměstnanci s vámi reklamaci okamžitě projednají. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí pásové pily nebo jiného zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.
 2. Místo uplatnění reklamace: Reklamaci vady na pásové pile, či na ostatním zboží, kupující uplatňuje v reklamačním oddělení firmy provozovatele internetového obchodu. Jde-li však o zboží, které je třeba dle záručního listu reklamovat v autorizovaném servisním středisku značky, uplatní kupující právo na opravu věci u tohoto servisu. Pro uznání záruční opravy v autorizovaném servisu je nutné doložit vadný výrobek s přesným popisem závady, řádně vyplněný a potvrzený záruční list od výrobce zařízení a doklad o nákupu. Nevyplněný záruční list je neplatný!
 3. Způsob uplatnění reklamace: Reklamujete-li výrobek s vlastním servisem (viz záruční list výrobku), je vždy nejrychlejším způsobem zaslání vadného výrobku přímo do servisu!! V ostatních případech vadné zboží zašlete (nikoli dobírkou!) spolu s kopií faktury na adresu našeho zákaznického centra.
  Reklamovaná pásová pila či jiné zboží je třeba zaslat na naši adresu prostřednictvím České pošty - běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby (PPL, DPD a pod.). Pokud zašlete reklamaci dobírkou nebude tato zásilka přijata! Doporučujeme zboží pojistit a dobře zabalit, případné poškození či ztrátu při přepravě byste museli s poštou či zásilkovou službou řešit vy jako odesilatelé zásilky a zboží by nebylo přijato do reklamace!

Pro uplatnění reklamace je třeba:

 1. doložit doklad o nákupu pásové pily, či jiného zboží
 2. záruční list reklamované pásové pily, či jiného zboží (námi řádně vyplněný – typ pily, sériové číslo pily, datum prodeje, razítko, podpis)
 3. vyhovující obal (pokud možno originální)
 4. přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)

Záruční oprava - pásová pila, či jiné zboží

Kupující má právo, aby vada na zboží v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace pásové pily, či jiného zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.

Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.

Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace ihned při převzetí pásové pily, či jiného zboží do reklamace, nebo ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Pásová pila, či jiné zboží v reklamaci - reklamace včetně odstranění vady musí být odstraněna ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží od vás obdržíme - ať už osobně nebo poštovním balíkem). Technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se takového vyřízení své reklamace nemůže právem domáhat). Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné pásové pily či jiné zboží jiným se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí. Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru zákazníkem, pokud bylo do reklamace přijato přímo na sídle firmy od zákazníka. Ten je o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované neoprávněné reklamace bude účtován poplatek 300 Kč, za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady! Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně vám budou na váš bankovní účet vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží vám bude na naše náklady zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží od vás obdržíme). Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

Placená oprava: Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby, nebo byla-li vada způsobena zákazníkem, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude zákazník obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude zákazníkovi sdělena předem telefonicky, nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné.

Kupující má právo, aby vada na zboží v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.

Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.Ledna 2011 a platí na území České republiky. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníka, zákazník je povinen se s ním seznámit a nákupem zboží s ním souhlasí a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Dodací podmínky - pásová pila Pilous či jiné zboží

Objednávku lze zrušit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí pouze před tím, než je pásová pila na kov nebo jiné zboží odesláno. V jiném případě může provozovatel požadovat úhradu vzniklých nákladů. Provozovatel může objednávku zrušit pouze v případě, že se pásová pila či jiné zboží již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě zrušení objednávky vás provozovatel kontaktuje a navrhne řešení. Obvykle je doporučena náhradní pásová pila či jiné zboží nebo finanční vyrovnání - vrácení peněz, nebo přeplatku do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet.

Způsob dopravy:

 1. General Parcel
 2. Česká pošta
 3. GEIS

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ: Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

Přečtěte si prosím Reklamační řád.

PROHLÍDKA ZBOŽÍ a SÉRIOVÁ ČÍSLA: Kupující je povinen prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče, podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne, nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Kupující je povinen při přebírání zásilky od dopravce důsledně zkontrolovat stav zásilky, zda nedošlo při přepravě k poškození.U pásových pil je při kontrole a přebírání od dopravce nutné, odstranit obal(ochranná folie) a důkladně stroj překontrolovat.V případě zjištění poškození je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky.

Tisknout


Nabízený sortiment

Sledujte svoji zásilku

General Parcel

Česká pošta


Nejprodávanější

Rychlý kontakt:

FIPAS - pily na kov s.r.o.  
Arbesova 866
337 01  Rokycany
Tel.: 371 720 100
        607 574 313