Volba vhodného ozubení

Rychlý výběr pásové pily

Volba vhodného ozubení pilového pásu pro řezání plných materiálů

Rozhodujícím faktorem pro určení správné volby zubů je délka řezného kanálu příslušejícího k dané velikosti výrobku. K tomuto nabízíme ve svém programu konstantní a variabilní dělení zubů. Tyto jsou ve vedlejších tabulkách pro jednotlivé délky řezného kanálu v "mezních" (horních a dolních) hodnotách uvedeny. Obecně je konstantní ozubení určeno převážně pro plné materiály. Variabilní se uplatní především u profilových materiálů a svazkového řezání, neboť proměnlivá rozteč zubů v rámci opakujících se intervalů potlačuje vznik vibrací, zvyšuje životnost pilového pásu a kvality řezných ploch. 


 

Volba vhodného ozubení pilového pásu pro řezání trubek a profilových materiálů

V příslušné tabulce jsou uvedeny údaje o počtu a geometrii zubů ve vztahu k  rozměrům řezané trubky (jednotlivé řezy). Při řezání více trubek (svazku) libovolného počtu je třeba vždy uvažovat tloušťku stěny jako dvojnásobek síly stěny jednotlivé trubky. Pro určení volby zubů bude pak platit, že k danému průměru trubky je výpočtový vzorec - tloušťka "S" rovna 2 x S.

Tisknout


Nabízený sortiment

Sledujte svoji zásilku

General Parcel

Česká pošta


Nejprodávanější

Rychlý kontakt:

FIPAS - pily na kov s.r.o.  
Arbesova 866
337 01  Rokycany
Tel.: 371 720 100
        607 574 313